W dniach 27-28 maja 2016r. Nasz zespół Podstawowy brał udział w Zabezpieczeniu Medycznym brał udział  w Zabezpieczeniu AutoCroos w Seelow. W zabezpieczeniu brały udział 3 zespoły Podstawowe oraz Quad Medyczny. Przedsięwzięcie miało charakter Imprezy Międzynarodowej w której wzięło udział blisko 100 zespołów z całej Europy. Zabezpieczenie miało charakter wparcia International Rescue Tem Poland – German  

Read More